Home » Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden bij aankopen in de winkel,                       leveringen van kaasplanken, ontbijtmanden, geschenkmanden, ...

Facturen

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid der handelsrechtbank te Brugge. Het factuurbedrag is constant betaalbaar of ten laatste binnen zeven dagen. Bij niet-betaling en bij invordering in rechte zal het bedrag met 15% vermeerderd worden als schadevergoeding. Aangekochte voedingsmiddelen worden niet teruggenomen. Niet of niet tijdig geannuleerde bestellingen worden altijd in rekening gebracht! Alle gebruikelijke opmerkingen moeten binnen de termijn van 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk gedaan worden om geldig te zijn.

Aan huis leveringen: ontbijtmanden, geschenkmanden, kaasplanken

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugbezorgen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota . Dit geldt voor alle leveringen aan huis.

Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te bezorgen.

Voor bederfelijke waren – zoals voedsel, kaasplanken, thee, ontbijtmanden, ... – geldt het recht op bedenktijd niet!

Wel kan er gekeken worden voor een oplossing bij problemen, indien binnen de 6u na levering het artikel in de winkel teruggebracht wordt, in ongeopende en originele verpakking, met aankoopbewijs.

Annuleringen

Een geplaatste bestelling kan tot 24u voor levering geannuleerd worden.

Binnen de periode van 24u voor levering kan een bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden, gezien er reeds noodzakelijke aankopen gedaan zijn voor uw bestelling.

Indien een gemaakte bestellingen niet opgehaald wordt en ook niet op tijd geannuleerd werd, zal het volledige bedrag doorgerekend worden aan de klant! Een factuur zal dan opgesteld worden, en doorgestuurd worden naar de klant.

Bij betwistingen rond leveringen of facturen, zal enkel de rechtbank van Brugge bevoegd zijn om hierin te bemiddelen.

------------------------------------

Algemene voorwaarden bij het boeken van onze foodtrailer:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of overeenkomst voor de foodtrailer tussen Heavens Factory en de opdrachtgever. Hierop kan enkel afgeweken worden, indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen!

Offerte/Overeenkomst

 • Alle offertes van Heavens Factory zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld. Na die termijn vervalt de offerte.
 • Afbeeldingen, informatie, tekeningen en dergelijke die door Heavens Factory verstrekt zijn in offertes, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Deze zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven over het aanbod. Dit is louter informatief, en niet bindend! Heavens Factory kan hiervan afwijken. Dit geeft de klant niet het recht tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Indien de klant akkoord gaat met de offerte, dient er een schriftelijke overeenkomst getekend te worden door beide partijen. Een schriftelijke overeenkomst is steeds bindend, waarop de annulatievoorwaarden gelden.
 • De klant is steeds verantwoordelijk voor het niet juist doorgeven van informatie. Heavens Factory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van verkeerd doorgekregen informatie.

Locatie:

 • De locatie waar het feest doorgaat, moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze foodtrailer. Dit wil zeggen dat er een doorgang moet zijn van 4m breed, 4m lang en minstens 2,80m hoog.
 • De locatie moet een vlakke en stabiele bodem hebben. De plaats waar de trailer geparkeerd moet worden, mag niet hellend zijn.
 • Indien de foodtrailer op de openbare weg dient opgesteld te worden, dan is de klant verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige documenten of vergunningen bij de gemeente. De klant dient in staat te zijn deze papieren voor te leggen aan ons. Alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie.
 • Er dienen steeds 2 elektriciteitsvoorzieningen aanwezig te zijn van 16Amp - 230V. Dit kan in de vorm van een gewoon stopcontact zijn, maar de 2 punten dienen op een verschillend circuit te zitten, zodat onze toestellen goed en zonder onderbreking kunnen werken. Wij voorzien enkele verlengkabels. Indien de foodtruck op meer dan 30m van het elektriciteitsnet dient te staan, dient de klant zelf voor extra degelijke verlengkabels te zorgen, zodat de stroomtoevoer gegarandeerd kan blijven.
 • De klant voorziet toegang tot een drinkbaar waterpunt.

 

Dag van feest/evenement/gelegenheid:

 • De klant zorgt er voor dat wij ruim voldoende op tijd bij de locatie kunnen, om alle nodige voorbereidingen te treffen. De klant voorziet voldoende ruimte om de foodtrailer te plaatsen.  Zo krijgt Heavens Factory onbelemmerd toegang tot de locatie en de bijhorende ruimtes om in het algemeen het werk ter plaatse op een goede en ongestoorde manier uit te kunnen voeren.
 • De artikelen worden niet verpakt. Ze worden ter plaatse geconsumeerd.
 • De genodigden komen tot aan de foodtrailer, wij bedienen niet aan tafel.
 • De gasten krijgen allen een polsbandje met onze naam er op. Deze moet telkens getoond worden bij het afhalen van onze producten in de foodtrailer.
 • Schade aan de foodtrailer aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zullen steeds verhaald worden op de betrokken persoon, of instelling!
 • Alle niet verbruikte producten blijven eigendom van Heavens Factory!
 • Heavens Factory kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van onze producten. De klant dient zelf in te staan voor het plaatsen van een vuilnisbak, alsook voor het opruimen van eventueel zwerfvuil.
 • Heavens Factory garandeert de kwaliteit op eten en drinken op het moment van aflevering. Indien de klant klachten heeft over het geleverde eten of drinken, dient dit binnen de 30min na aanvang van het evenement meegedeeld te worden. Dit om Heavens Facotry de kans te geven de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. De klant is zelf aansprakelijk voor de bewaring van het eten of drinken dat eventueel bewaard wordt buiten de foodtrailer. Heavens Factory is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van eten of drinken door de klant of zijn gasten. Indien hier door de klant niet de nodige voedselveiligheid in acht genomen wordt, kan Heavens Factory niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor!
 • De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de locatie waar de foodtrailer geplaatst wordt, alsook de bijhorende ruimtes. Heavens Factory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangebracht aan die locatie of ruimtes door derden.
 • Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, en dergelijke die door Heavens Factory ter beschikking gesteld worden, blijven eigendom van Heavens Factory. Indien goederen van Heavens Factory achterblijven op de locatie, is de klant verplicht deze goederen aan Heavens Factory te retourneren. Schade aan deze goederen, of verlies van deze goederen zullen altijd tegen kostprijs aan de klant doorgerekend worden.

 

Kostprijs:

 • Alle kosten inzake locatie, signalisatie, elektriciteit zijn volledig voor de rekening van de klant
 • Er wordt steeds een forfaitaire prijs aangerekend. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal personen en het soort evenement. We gebruiken dit bedrag voor het voorbereiden van de maaltijden of de gerechtjes, de bediening ter plaatse gedurende 2 uren met 1 of 2 personen, alsook voor de transportkosten om ter plaatse te komen met de foodtruck en de tijd die nodig is om de foodtrailer klaar te zetten.
 • Daarnaast worden de gekozen gerechten gerekend aan de prijs en formule die gekozen werd. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen! (12%)
 • Indien door toedoen van de klant het evenement langer duurt dan voorzien in de overeenkomst, zullen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de klant.

 

Voorwaarden tot betaling

 • Bij reservering dient een formulier voor akkoord van de offerte ondertekend te worden. Hierbij wordt een vermoeden van aantal gasten doorgegeven.
 • Na reservering krijgt de klant een bevestiging, met een voorschotfactuur. Deze bedraagt 50% van de totaalprijs van het feest. Deze voorschotfactuur dient ten laatste 14 dagen voor het evenement betaald en voldaan te zijn.
 • Pas na de betaling van de voorschotfactuur is de reservering definitief. Zolang de voorschotfactuur niet betaald is, kunnen we de aangevraagde datum niet garanderen!
 • 7 dagen voor het evenement nemen wij contact op met de klant, om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis voor de berekening van de eindfactuur. Indien tijdens het evenement blijkt dat er meer personen aanwezig zijn, dan vooraf afgesproken, zullen deze extra personen ook in rekening gebracht worden!
 • De eindfactuur is contant betaalbaar op de dag van het evenement, cash, via Bancontact of via Payconiq.
 • Indien de eindfactuur niet betaald wordt op de dag van het evenement, komt er een extra forfaitaire kost bij van 50€!
 • Na betaling van het volledige bedrag is het mogelijk om een factuur voor de boekhouding te krijgen. Gelieve hiervoor dan alle benodigde gegevens door te geven aan ons.

 

Voorwaarden tot annulering/wijzigingen

 • De gekozen formule kan tot maximum 2 weken voor het feest gewijzigd worden.
 • Tot 60 dagen voor het feest, is het mogelijk om kosteloos te annuleren.
 • Indien het feest tussen de 60 en de 30 dagen geannuleerd wordt, zal er 50% van de totale eindsom aangerekend worden aan de klant.
 • Bij annulering minder dan 30 dagen voor het feest, zal er 75% van de totale eindsom aangerekend worden aan de klant.
 • Bij annulering minder dan 10 dagen voor het feest, wordt het volledige bedrag van de eindsom aangerekend aan de klant.
 • Elke annulering dient steeds schriftelijk te geschieden.
 • Indien Heavens Factory door overmacht te laat aanwezig is, kan door geen enkele betrokken partij een schadevergoeding geëist worden! Indien Heavens Factory niet aanwezig kan zijn op een feest door gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen of gezondheidsproblemen, dan kan de klant geen enkele schadevergoeding eisen! Bij overmacht hoort ook alle artikelen die nodig zijn op de locatie, en die niet voldoen aan de voorwaarden om de foodtrailer op een veilige manier te plaatsen. Alsook alle andere onvoorziene omstandigheden op de locatie, of door de klant of zijn gasten veroorzaakte onveiligheden kunnen ervoor zorgen dat Heavens Factory de overeenkomst onmiddellijk ontbindt! Onder weersomstandigheden wordt verstaan: sneeuw, ijzel, hevige storm, wateroverlast, ...

 

De opdrachtgever waarbij de foodtrailer opgesteld wordt, verklaart zich akkoord met alle voorwaarden hierboven beschreven. Deze voorwaarden zitten ook bij de offerte en dienen steeds mee ondertekend te worden!

 

Bij eventuele betwistingen is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd om hierbij te bemiddelen.